Ringstorps vattentorn “Borgen” började uppföras 1904 av byggmästare A. J. Wilson och stod klar 1905.  Byggnaden på 2000 kvm är belägen mitt i ett grönområde i centrala Helsingborg. 
Efter att vattentornet tagits i bruk framkom dock klagomål på att vattentrycket var för dåligt och anledningen var att byggnaden var för låg. Brandväsendet beklagade sig över att vattentrycket i slangarna var för lågt, vilket utgjorde problem vid brandsläckning. Vattentornet utnyttjades trots detta fram till 1962, då det ersattes av Fredriksdals vattentorn, 

1997 startades Naturlig Utveckling Borgen AB av Joachim Persson och Jens Widerberg, vilka sedan 80-talet hade bedrivit personalutveckling och arrangerat en rad olika aktiviteter för företag. 
Målsättningen var att leverera förstklassig teambuilding på ett sätt som upplevdes som energigivande och utmanande för deltagarna.  

Mer än 20 år senare är vi på Borgen mycket stolta över att leverera teambuilding till ca 100 företag om året!

Varmt välkomna!!!