Dela / Add

Om företaget

Naturlig Utveckling Borgen AB startades av Joachim Persson
och Jens Widerberg, vilka sedan 80-talet har bedrivit personalutveckling och
arrangerat en rad olika aktiviteter för företag. Naturlig Utveckling Borgen AB är
en allians mellan två företag – Special Sport School AB och Widerbergs Form AB.

Borgen byggdes som en 1600-tals-borg år 1906 och är en fantastisk
byggnad på nära 2000 kvm, belägen mitt i ett grönområde i centrala Helsingborg. I denna utmanande 1600-tals-miljö får våra besökare lära känna varandra bättre.