Alla aktiviteter på Borgen sker under tak. Men vissa större samlingar när ni tex anländer eller vi avslutar, kan ske under bar himmel. Borgen har heller inget rinnande vatten, vilket innebär att det ej finns lätt tillgång till WC när aktiviteterna påbörjats. Se därför till att komma förberedda så nöden ej kallar.

Det är absolut inga problem att genomföra teambuilding på Borgen året om, men varma något oömma kläder är att föredra.

Ansvar som gäst: Som gäst på Borgen ansvarar ni för att vara på plats den tid ni bokat. 
Tiden innan ni bokat förbereder vi Borgen för ert besök, det är därför inte möjligt för er att komma in tidigare.  

 

Varmt välkomna!