Då företaget investerar i en aktivitet ökar det personalens självförtroende och stresstålighet och ger alla en personlig kick. Syftet är att locka fram och utnyttja alla dolda resurser.

  • Företag är idag så effektiva att det är lätt att missa utvecklingen av den sociala gemenskap som främjar kreativitet, arbetslust och lojalitet.
  • Företag omorganiserar och nya projektgrupper startas. Man måste då 
    skapa nya gemenskaper, lära känna och använda allas resurser och respektera varandras olikheter.
  • Nya medarbetare eller ny ledning kan behöva komma in i gemenskapen.
  • Man vill få fart på organisationen, markera ett avstamp – en kick off.
  • Man vill göra något roligt, premiera någon, få personalen att känna siguppskattad och behövd.

Kontakta oss för mer information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *